Oferta

Każdego dnia przetwarzamy resztki żywności oraz odpady pochodzące z zakładów przetwórstwa spożywczego na biogaz oraz energię elektryczną, przyczyniając się do ograniczenia zużycia surowców naturalnych oraz emisji CO2 i zmniejszenia ilości odpadów na składowiskach.

Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami biodegradowalnymi. Wszystkie odbierane przez nas odpady są przetwarzane w procesie produkcji biogazu oraz energii elektrycznej w naszych biogazowniach. Naszym kilentom udostepniamy specjalistyczne pojemniki i kontenery. Dysponujemy nowoczesną flotą pojazdów dostosowaną do odbioru różnego rodzaju bioodpadów, co pozwala nam na sprawną i terminową obsługe.

NASZA OFERTA OBEJMUJE:

  odbiór odpadków biodegradowalnych takich jak: owoce, warzywa, wytłoki itp.
  odbiór resztek żywności z restauracji, barów, hoteli oraz firm cateringowych
  odbiór produktów przeterminowanych ze sklepów, hurtowni, magazynów spożywczych oraz sieci handlowych
  odbiór odpadów produkcyjnych z zakładów przetwórstwa spożywczego
  odbiór ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego KAT.3
  niszczenie partii produktów przeterminowanych lub uszkodzonych
  odbiór olejów i tłuszczy oraz czyszczenie separatorów tłuszczowych
  doradztwo i pomoc w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska