O Nas

Food Cycle zajmuję się odbiorem i odzyskiem odpadów organicznych takich jak: odpady pokonsumpcyjne-resztki żywności, odpady owoców i warzyw, odpady piekarnicze, odpady przeterminowane oraz wiele innych, które mogą być wykorzystane do produkcji „zielonej energi elektrycznej”.
Odbierane odpady organiczne przetwarzamy na „zieloną energię” w biogazowni przez co ograniczamy zużycie surowców naturalnych jak i emisję CO2.
Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie odbioru i odzysku odpadów organicznych.
Wszyscy nasi pracownicy posiadają szerokie kompetencje jak i wieloletnie doświadczenie nabyte w swoim życiu zawodowym przez co zapewniamy naszym Klientom optymalne rozwiązania, na któtych im zależy.
Istotnym aspektem naszej działalności jest również komisyjna kasacja towarów przeterminowanych, wycofanych ze sprzedaży, wybrakowanych czy też niespełniających norm jakościowych.

Filozofia i Wartości

Naszym celem jest kształtowanie oblicza jutra otaczającego nas środowiska.
Mamy jasną wizję przyszłości, opartą na mocnych fundamentach, zbudowanych z naszych wartości.
Mając świadomość, że firmę kształtują przede wszystkim ludzie, a kapitał ludzki jest najważniejszy, dbamy aby nasi pracownicy mieli świadomość aktywnego wpływy na decyzje i długofalowy rozwój spółki Food Cycle.

Badania i Rozwój

Nasza firma aktywnie współpracuje z jednostkami badawczymi i uczelniami wyższymi w zakresie badań możliwości odzysku i zagospodarowania odpadów organicznych i sposobu ich przetwarzania. Celem jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie optymalizacji produkcji „zielonej energii elektrycznej” z odpadów organicznych. Food Cycle chętnie bierze udział w projektach badawczych mających na celu poprawę jakości otaczającego nas środowiska. Zapraszamy do współpracy zainteresowane jednostki badawcze, instytuty oraz uczelnie wyższe.

Zrównoważony rozwój

Działania firmy Food Cycle są oparte na trzech podstawowych wartościach: jakość, doświadczenie oraz zrównoważony rozwój.
Dotyczy to zarówno strategii biznesowej, jak i celów odpowiedzialnego biznesu oraz zrównoważonego rozwoju.
Budujemy stabilną pozycje biznesową firmy Food Cycle na rynku, ale także staramy się przynosić szeroko pojęte korzyści niematerialne wszystkim naszym Klientom i Kooperantom.

Nasze hasło: We turn organic waste into green energy wskazuje na 100% wykorzystanie odbieranych przez nas odpadów do produkcji „zielonej energi”. Dzięki temu ograniczamy wydobycie surowców naturalnych zapewniając ich wykorzystanie przez przyszłe pokolenia jak i ograniczamy emisję CO2 co przyczynia się do poprawy jakości powietrza.

Społeczna odpowiedzialność biznesu CSR

Firma Food Cycle stara się wykraczać poza pojęcie czysto biznesowe w każdym z obszarów swojej działalności. Jesteśmy zaangażowani w szeroki wachlarz aktywności wspierając społeczności lokalne oraz ochronę środowiska. Staramy się, aby prowadzony przez nas biznes był przyjazny dla otoczenia i ludzi. Praktyki CSR są dla firmy Food Cycle standardem a nie obowiązkiem przez co aktywnie, świadomie i dobrowolnie wspieramy przedsięwzięcia z zakresu:

  • pomocy przy realizacji projektów charytatywnych
  • kształtowania świadomości społecznej dzieci i młodzieży poprzez edukację
  • wychowania przez sport
  • ochrony środowiska