loader
background

WE TURN ORGANIC WASTE INTO GREEN ENERGY

WSPÓŁPRACUJMY DLA ŚRODOWISKA

Z Nami recykling śmieci organicznych oraz spożywczych ma same zalety

Food Cycle zajmuję się odbiorem i odzyskiem odpadów organicznych takich jak: odpady pokonsumpcyjne-resztki żywności, odpady owoców i warzyw, odpady piekarnicze, odpady przeterminowane oraz wiele innych, które mogą być wykorzystane do produkcji „zielonej energi elektrycznej” Odbierane odpady organiczne przetwarzamy na „zieloną energię” w biogazowni przez co ograniczamy zużycie surowców naturalnych jak i emisję CO2.

Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie odbioru i odzysku odpadów organicznych.
Wszyscy nasi pracownicy posiadają stosowne kompetencje jaki i wieloletnie doświadczenie nabyte w swoim życiu zawodowym przez co zapewniamy naszym Klientom optymalne rozwiązania, na któtych im zależy.

Naszym celem jest kształtowanie oblicza jutra otaczającego nas środowiska. Mamy jasną wizję przyszłości, opartą na mocnych fundamentach, zbudowanych z naszych wartości.
Mając świadomość, że firmę kształtują przede wszystkim ludzie a kapitał ludzki jest najważniejszy, dbamy aby nasi pracownicy mieli świadomość aktywnego wpływy na decyzje i długofalowy rozwój firmy Food Cycle

Doradzamy naszym Klientom

oferujemy najkorzystniejsze rozwiązania w dziedzinie gospodarki odpadami.